Hvorfor Calcigran Forte®

I følge de faglige retningslinjene skal kalsium og vitamin D være basis i all osteoporosebehandling (1).

Calcigran Forte® finnes i styrkene 500 mg kalsium/400 IE vitamin-D og 1000 mg kalsium/800 IE vitamin-D. Denne nye styrken på Calcigran Forte® ble lansert i april 2009.

Compliance: Bakgrunnen for at denne styrken ble lansert, er at vi vet at compliance på alle medikamenter som må tas resten av livet kan være en utfordring. Det er derfor viktig å gjøre det så enkelt som mulig for dine pasienter.

En gang daglig dosering: Calcigran Forte® 1000 mg kalsium/800 IE vitamin-D doseres en gang daglig, og sikrer at osteoporosepasientene får i seg den mengden kalsium og vitamin-D som anbefales for å gi en frakturforebyggende effekt (2).

1 Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd: SHDIR, 2005
2 Rizzoli et al, Bone 42 (2008) 246–249